Ontdek ons educatief programma 2019-2020

Het schooljaar 2019-2020 staat in het teken van de herdenkingen voor de 75ste verjaardag van het einde van de Tweede Wereldoorlog. Het War Heritage Institute heeft daarom een groot herdenkingsprogramma uitgewerkt en heeft ook aan de jongeren gedacht. De sensibilisering van jongeren voor het Belgisch militair erfgoed en de herinnering aan de gewapende conflicten in België of waarbij Belgen in het buitenland betrokken waren, is één van haar voornaamste doelstellingen. 

Ontdek ons uitgebreid educatief aanbod! 

 

Schoolrondleidingen in de afdelingen interbellum en Tweede Wereldoorlog:
 

Via onze themarondleidingen kunt u de afdelingen interbellum en/of Tweede Wereldoorlog in klasverband ontdekken.

Publiek: vanaf zesde leerjaar, maximum 15 leerlingen per gids.
Duur van het bezoek: anderhalf uur.

Beschikbare thema’s*: 
België tijdens de Duitse bezetting
Propaganda tijdens het Interbellum en de Tweede Wereldoorlog 
Belgen tijdens de Tweede Wereldoorlog
Vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog
De burgerbevolking tijdens de Tweede Wereldoorlog
1939-1945: eenWereldoorlog 
Sleutelmomenten van de Tweede Wereldoorlog
Terreur, vervolging en genocide.
Techniek en tactiek

Prijs: 70 euro per gids + inkomticket.
Reserveren: minimum drie weken van tevoren via reservatie@whi.be

*Opgelet: maximum twee groepen kunnen hetzelfde thema kiezen:

Voor gezinnen

Spelparcours Oorlog.Bezetting. Bevrijding

Ontdek de nieuwe tentoonstelling ‘Oorlog-Bezetting-Bevrijding’ aan de hand van een gevarieerd en ludiek spelparcours.

Publiek: 8 tot 12 jaar.
Thema: Oorlog-Bezetting-Bevrijding.
Prijs: inkomticket / het parcours is voor 50 cent te koop aan het onthaal, maar u kunt het hier ook gratis downloaden.

 

Geocaching

Ons bestaande aanbod is nu uitgebreid met twee gloednieuwe parcours, één over het interbellum en de Tweede Wereldoorlog, en een tweede dat zich toespitst op de nieuwe tentoonstelling ‘Oorlog-Bezetting-Bevrijding’. 

Publiek: vanaf 8 jaar.
Nieuwe thema’s: Interbellum en WO II ; Oorlog-Bezetting-Bevrijding.

Ontdek ze hier  

Pedagogische dossiers

Leerkrachten die hun klas zelf willen rondleiden in de afdelingen ‘interbellum’ en ‘Tweede Wereldoorlog’ kunnen beschikken over een reeks pedagogisch dossiers (voor zowel het lager als het middelbaar onderwijs). Deze kunnen gratis gedownload worden  hier

Animatie: ‘Opgroeien tijdens de Tweede Wereldoorlog

 

 

Het Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk, een andere belangrijke site van het War Heritage Institute, heeft eveneens een groot aanbod voor jongeren. Ontdek hier het aanbod!