Ga op ontdekking

Het onthaal: 

In het vernieuwde ruime onthaal maakt de bezoeker deel uit van de geschiedenis. Hij doet aan oorlogstoerisme en komt hier te weten wat er met de Dodengang gebeurde na de Eerste Wereldoorlog. De rol van de site in het oorlogstoerisme valt niet te onderschatten en dat ook hier nog veel oorlogsschroot onder de grond zit, valt niet te betwijfelen. Aan de hand van foto's, documenten en objecten die ter plaatse zijn opgegraven worden beide aspecten toegelicht. Een interactieve applicatie toont de verschillende oorlogsoorden, waar ook de Dodengang deel van uitmaakte.

De eerste verdieping:

Op de eerste verdieping dompelt het chronologische parcours de bezoeker volledig onder in geschiedenis van de site tijdens de Eerste Wereldoorlog. Er zijn vier thema's:

1. Oorlog, invasie en water

Als inleidend thema wordt eerst het verhaal geschetst van het uitbreken van de oorlog in Europa, de invasie van België en de slag aan de IJzer in oktober 1914. Zo heeft de bezoeker voldoende achtergrondkennis om te begrijpen waarom precies hier later de Dodengang zal gebouwd worden. Vier symbolische hoofddeksels illustreren de aanwezigheid van verschillende nationaliteiten op het Belgische grondgebied in 1914.

2. De petroleumtanks

Dat de Duitsers de petroleumtanks stevig in handen zullen houden, is al snel duidelijk. Verschillende aanvallen mislukken en beide partijen bouwen hun verdedigingsstellingen verder uit. Materiaal gebruikt om posities te verdedigen wordt hier tentoongesteld. Een Duitse mitrailleur en een Belgische verrekijker maken deel uit van het arsenaal.

3Van kilometerpaal 16 naar Dodengang

Het grootste en belangrijkste thema van de opstelling gaat over het graven van de Dodengang en over de uitbouw van deze stelling. De bloedige schermutselingen met Duitse troepen, het creëren van de bres in de IJzerdijk en de rol van de artillerie zijn hierbij belangrijke aspecten. Tal van objecten zoals uniformen, hoofddeksels, wapentuig en artilleriegranaten maken de bezoeker wegwijs in deze periode.

Ook de applicatie De Dodengang van dag tot dag is hier op drie verschillende schermen te raadplegen.

4. Leven en dood in de loopgraven

Het laatste thema behandelt leven en dood van de Belgische soldaten in de loopgraven tijdens de Eerste Wereldoorlog. Aan de hand van een interactieve applicatie kan de bezoeker persoonlijke stukken van de soldaat ontdekken en alles te weten komen over o.a. het geloof, de leefwereld, dagelijkse kost en vriendschap in de loopgraven. Het thema van de dood wordt voorgesteld door onder meer een helm met kogelgat. Aan de hand van een 250-tal biografieën van gesneuvelde Belgen ontdekt de bezoeker op een persoonlijke manier wie in de Dodengang het leven verloor. Hier krijgen de doden van de Dodengang eindelijk een naam en een gezicht.

De tweede verdieping: 

Hier geniet de bezoeker van een prachtig panoramisch zicht op de Ruiterstelling en de Dodengang. Aan de hand van een gigantische historische luchtfoto die zich over de vloer uitspreidt, kan hij de situatie van 1917 vergelijken met het landschap van vandaag. Bovendien laat een interactieve applicatie de bezoeker toe om de historische hotspots op de luchtfoto te ontdekken. Tot slot worden op een groot scherm tientallen historische luchtfoto's getoond die het door de oorlog getekende landschap haarfijn illustreren.

Het buitenbezoek: Na volledig te zijn ondergedompeld in de geschiedenis van de Dodengang is het tijd om de eigenlijke loopgraven te verkennen. Met de informatie die hij heeft meegekregen in het Interpretatiecentrum Dodengang kan de bezoeker zich een uitstekend beeld vormen van wat zich hier heeft afgespeeld en wat de impact van deze site is geweest op het leven van een Belgische soldaat tijdens de Eerste Wereldoorlog. Daarenboven is een Duitse bunker in het parcours opgenomen. Deze bevond zich tot recent buiten het domein van de Dodengang, maar is nu toegankelijk voor het publiek. Dit unieke restant uit de Duitse loopgraven toont uitermate goed hoe dicht beide partijen zich bij elkaar bevonden.