Het War Heritage Institute in het Koninklijk Paleis

Het War Heritage Institute neemt deel aan de zomertentoonstelling van het Koninklijk Paleis met als thema “Wetenschap en cultuur in het Paleis”. In samenwerking met de kanselarij van de Eerste Minister, de tien Federale Wetenschappelijke Instellingen, het Nationaal Geografisch Instituut en het War Heritage Institute biedt het Federaal Wetenschapsbeleid het Belgische en internationale publiek een originele visie op kunst en wetenschap rond het thema Verwondering.

Het War Heritage Institute stelt er een zeldzaam collectiestuk tentoon. Ontdek de inktpot in zilver met opbergdoos, een geschenk van koning Leopold II aan Emile Banning na de conferentie van Brussel van 1889-1890.

Meer info: www.monarchie.be/nl/agenda/koninklijk-paleis-te-brussel-openstelling-voo...