Interbellum en Tweede Wereldoorlog

Interbellum en Tweede Wereldoorlog

Dit dossier, in twee delen, bestaat uit een reeks fiches die in een handige map zijn samengebracht. Het dossier voor de leerkrachten bestaat uit een gebruiksaanwijzing, een concordantietabel en een aantal fiches per zone.
Elke zone wordt behandeld in meerdere met talrijke foto’s en archiefmateriaal geïllustreerde fiches die de tekstpanelen in de zalen gedeeltelijk hernemen en interessante achtergrondinformatie bevatten. U vindt er een antwoord op de vragen die de leerlingen moeten beantwoorden en ook telkens een beknopte bibliografie. Dit materiaal kan zowel voor, tijdens als na het bezoek worden gebruikt.
De fiches voor de leerlingen volgen niet de indeling in zones maar zijn telkens gewijd aan een meer algemeen onderwerp, zoals de technische vernieuwingen, propaganda, de burgerbevolking, de oorlog in de kolonies, de krijgsgevangenen, de bombardementen, de Belgen in de oorlog, de oorlog en het weer. Hiervoor werd geopteerd om verschillende thema’s aan bod te laten komen waarmee u de leerlingen wellicht kunt boeien en die toelaten de verschillende zalen in kleine groepjes te bezoeken. Om de vragen te beantwoorden, moeten de leerlingen voorwerpen observeren, teksten lezen, getuigenissen interpreteren, nadenken over bepaalde onderwerpen en zelf informatie analyseren. De variatie aan onderwerpen laat ook toe om erg verschillende informatiedragers aan bod te doen komen: teksten, foto’s archiefdocumenten, uniformstukken, kaarten, enz. 

Te bestellen bij de Educatieve dienst:
sandra.verhulst@warheritage.be

€ 5.00